Somatic Experiencing®
Terapia Traumy

 3-letnie szkolenie afiliowane przy Somatic Experiencing Trauma Institute

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji 3-letniego kursu Somatic Experiencing® (SE), organizowanego przez Wrocławską Pracownię Psychoedukacji i Terapii „PLUS” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Metoda Somatic Experiencing® jest chroniona prawem. W Polsce może być stosowana pod tą nazwą tylko pod warunkiem ukończenia kursu i uzyskania certyfikatu. Certyfikat „SE-Practitioner“ wystawia Somatic Experiencing Trauma Institute (SETI) USA lub European Association of Somatic Experiencing (EASE) Europa. Na podstawie certyfikatu wolno wykorzystywać SE w pracy zawodowej w zgodzie z obowiązującymi przepisami państwowymi.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest ukończenie dwudniowego warsztatu wprowadzającego w metodę - Introduction to Somatic Experiencing (SE INTRO).

Kurs SE jest adresowany do lekarzy, psychologów, psychoterapeutów, fizjoterapeutów, osób leczących metodami niekonwencjonalnymi, pedagogów społecznych i terapeutów pedagogicznych, logopedów, wychowawców, duszpasterzy, pracowników doradztwa, ratownictwa, pielęgniarstwa z pełnym wykształceniem wyższym i przynajmniej dwuletnią praktyką zawodową.

KURS TRWA 3 LATA. ZGŁOSZENIE NA KURS JEST ZOBOWIĄZANIEM DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH PRZEZ 3 LATA

Kurs obejmuje w sumie 36 dni (6 x 6 dni - 216 godzin zegarowych).

Pierwsza sesja odbędzie się w dniach 21-26.02.2017 r.

Druga sesja odbędzie się w dniach 17-22.10.2017 r.

Terminy sesji w 2. roku szkolenia:

5-10 maja 2018 r.

23-28 listopada 2018 r.


Terminy sesji w 3. roku szkolenia podamy później.

W 1. roku kurs poprowadzi - tak jak poprzedni - Doris Rothbauer z zespołem asystentów.

CENA KURSU (obejmuje wyłącznie szkolenie) za pierwszy rok wynosi  5.200 zł.  W razie znaczącego wzrostu kursu euro koszt kolejnych lat może być proporcjonalnie wyższy.

WPŁATY:

1.000 zł do 05.12.2016 r.,

2.100 zł do 31.01.2017 r,

2.100 zł do 30.09.2017 r.

na rachunek WPPiT PLUS 70 1050 1575 1000 0090 3082 9726, tytuł wpłaty: KURS SE – 2 edycja

MIEJSCE: Hotel „Libero” w Miliczu. Koszt pobytu (jeden zjazd) z wyżywieniem: w pokoju dwuosobowym ok. 710 zł, w pokoju trzyosobowym ok. 625 zł.

DODATKOWE KOSZTY: w czasie 3 lat szkolenia każdy uczestnik jest zobowiązany do odbycia minimum 15 godzin sesji indywidualnych i 18 godzin superwizji udzielanych przez zespół prowadzących. Koszt 1 godziny (60 min.) sesji lub superwizji to 40 euro.

Zgłoszenia przyjmujemy przez formularz poniżej. Każde zgłoszenie potwierdzamy. W razie braku potwierdzenia, a także w sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny (nr 502 576 533 lub 601 751 191).

LITERATURA: Peter Levine, In an unspoken voice (2010), Berkeley, North Atlantic Books. Peter Levine, Trauma and memory: Brain and body in a search for the living past: A practical guide for understanding and working with traumatic memory (2015), Berkeley, North Atlantic Books.

 

UWAGA! PRZED WYSŁANIEM FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO PROSIMY O SPRAWDZENIE, CZY WYBRALI PAŃSTWO W NAGŁÓWKU TĘ FORMĘ ZAJĘĆ, KTÓRYMI SĄ PAŃSTWO ZAINTERESOWANI.

 

Proszę wybrać z poniższej listy szkolenie, w którym Państwo chcecie brać udział
Imię i nazwisko*

Wykształcenie:*

Zawód wykonywany:*

Miejsce pracy:*

Stanowisko:*

Doświadczenia szkoleniowe. Wcześniejsze uczestnictwo w treningach i warsztatach (proszę podać jakie formy, w jakim wymiarze godzin):*

Motywacja do podjęcia tego szkolenia:*

Adres korespondencyjny:*

Telefon kontaktowy (domowy, służbowy):
E-mail:


Powiększ
 
 
 
 
Pracownia   |   Strona główna   |   Zespół   |   Galeria   |   Rekomendacje   |   Opinie   |   Kontakt